پروژه شیر آب (valve) درکتیا

پروژه شیر آب (valve) درکتیا

پروژه شیر آب (valve) درکتیا

تعداد قطعات :۹ همراه با اسمبل کامل به صورت cad part همراه با درخت طراحی کامل ورژن کتیا:r21 …