پروژه همزن در کتیا

پروژه همزن در کتیا

پروژه همزن در کتیا

پروژه همزن در کتیا از مجموعه پروژه های دانشجویی انجام شده. شامل ۵ قطعه و اسمبل کامل طبق نحوه حرکت با قید گذاری کامل همراه با درخت طراحی کامل ورژن کتیا: r21 …