کاراموزی اداره برق شهرستان مبارکه

کاراموزی اداره برق شهرستان مبارکه

مقدمه

اداره برق شهرستان مباركه در انتهای خیابان بسیج قرار دارد كه مساحتی در حدود ۵۰۰ متر مربع دارد و كنترل و نظارت و طراحی بر كلیه امور برق شهرستان و توابع آن را بر عهده دارد و من كار آموزی خود را در این اداره و در قسمت طراحی توزیع برق گذرانده ام و كارهای عملی زیادی را در این مدت تجربه كرده ام و دوران خوبی را برای آموزش مطالبی كه در دوران تحصیل یاد گرفته بودم برای اجرا و عملی ساختن این مطالب بود .

در اولین جلسه با مراجعه به محل كارآموزی خود به همراه مهندس محمودیان استاد كار خود جهت طراحی و نصب محل تیرهای بتونی و فاصله آنها از هر یك از ترانسفورماتورها و حذف تیرهای اضافی و چوبی در نقشه كه در یكی از بخش های مباركه به نام باغ ملك است مراجعه كردیم و در آنجا من به همراه مهندس محمودیان ضمن متراژ كردن فاصله تیرها از یكدیگر و فاصله گذاری برای نصب تیرهای بتونی جدید ، محل هایی را كه در نقشه نبود و یا قرار بود احداث شود در نقشه مشخص كردیم و من نیز به علاوه با نكاتی در زمینه اینكه ، در زیر ترانس ها یك تابلو نصب می شود كه برای انشعاب گیری به مصرف كنندگان مختلف بكار می رود و همچنین با چراغ های نوع A و همین طور با كراس آرام و اینكه كراس در انتهای خط می بینیم بكار می رود ، و همچنین مقره های بشقابی و سوزنی آشنا شدم .

در این جلسه با مراجعه به اداره برق مباركه ومعرفی خود دران اداره و مشغول شدن درقسمت طرح و نظارت برق رسانی كار خود را شروع كردم . در این جلسه من با استاد كار خود ، مهندس محمودیان كه مجری طرحهای مهندسی برق رسانی بودم آشنا شدم و سپس به همراه ایشان برای طراحی نصب محل بك ترانس ۲۰ كیلو ولت كه قرار بود برای یك مجتمع كارگری بكار برود به محل مجتمع رفتیم و در انجا فاصله ای را كه باید ترانس در آن محل نصب می شد مشخص كردیم و نیز فهمیدیم كه برای پایه بتونی یك ترانس ۲۰ كیلو ولت معمولاً از یك پایه ۹ متری بتونی و یك پایه ۱۲ متری بتونی استفاده می شود مگر در مواقعی كه حریم باید رعایت شود و از دو پایه ۱۲ متری استفاده می شود كه این حالت معمولاً كمتر اتفاق می افتد و با فهمیدن این موضوع دانستیم كه باید از یك پایه ۹ متری بتونی و یك پایه ۱۲ متری بتونی باید به جای یك تیر بتونی ۶ متری كه در محل بود استفاده شود و سرانجام پس از مشخص كردن محل نصب ترانس و طراحی نقشه محل آن به همراه استاد كار خود به محل كار خود بازگشتیم این بود گزارش كار من در این جلسه كاری .

در این جلسه با مراجعه به محل كارآموزی خود و فرا گرفتن مطالبی همچون ،فاصله سیم یا هادی را تا سطح زمین كلیرانس گویند و فاصله سیم تا زمین در خطوط توزیع ۲۰ كیلو ولت هوایی كه در داخل شهرها و روستا ها و یا در امتداد جاده ها نصب می گردند . به لحاظ تقاطع های زیاد و عبور و مسائل ایمنی ، عموماً در سرتاسر خط حداقل كلیرانس را بین ۶ تا ۹ متر انتخاب می نمایند و همین طور در مورد تقاطع خطوط فشار قوی كه همیشه خط با ولتاژ بالاتر از روی خط با ولتاژ پایین تر عبور می نماید كه در این صورت حداقل فاصله خطوط ۶۳ كیلو ولت ا زخطوط ۲۰ كیلوولت حدود ۲ تا ۵/۲ متر می باشد و همچنین وقتیكه خط فشار ضعیف (۳۸۰ ولت) زیر خط ۲۰ كیلو ولت كشیده می شود ، حداقل فاصله شبكه فشارضعیف تا ۲۰ كیلو ولت بایستی ۵/۱ متر باشد كه این فاصله باید رعایت شود و همچنین آشنایی با انواع كلیدهای فشار قوی كه به ۵ دسته تقسیم می شوند

خرید فایل