کار تحقیقی ۲ بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر

کار تحقیقی ۲ بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر

مقدمه اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اساسی جوامع بشری است و در مورد نحوه برخورد با آن در جوامع مختلف طرز تلقی zwnj;های متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها، از جمله آمریکا و ایران به خصوص در سال zwnj;های پس از انقلاب راه برخورد کیفری و مجرم شناختن معتاد را در پیش zwnj;گرفته zwnj;اند. …