کافکا در کرانه

کافکا در کرانه

کافکا در کرانه

کتاب laquo; کافکا در کرانه raquo; نوشته هاروکی موراکامی ( -۱۹۴۹)، نویسنده مشهور ژاپنی است. این کتاب در فهرست ده کتاب برتر سال ۲۰۰۵ ، نشریه نیویورکر قرار گرفت. می zwnj;توان گفت موراکامی یکی از خوش اقبال zwnj;ترین نویسندگان ژاپنی است که تا کنون آثار او به سی و چهار زبان ترجمه شده است. در …