کتاب الکترومغناطیس ریتس-میلفورد با ترجمه فارسی

کتاب الکترومغناطیس ریتس-میلفورد با ترجمه فارسی

کتاب الکترومغناطیس ریتس-میلفورد با ترجمه فارسی نام نویسنده:جان ار. ریتس, فردریک جی. میلفورد, رابرت دبلیو.کریستی ترجمه: جلال صمیمی، ابوالقاسم جمشیدی نوبت چاپ:دهم زبان:فارسی …