کتاب : مدیر یک دقیقه ای

کتاب : مدیر یک دقیقه ای

کتاب : مدیر یک دقیقه ای

عنوان کتاب: مدیر یک دقیقه ای زبان کتاب : فارسی فرمت فایل کتاب:PDF تعداد صفحات کتاب:۱۰۴ صفحه رشته مربوطه:مدیریت نویسنده : کنت بلانچارد- اسپنسر جانسون …