گردان قاطر چی ها

گردان قاطر چی ها

گردان قاطر چی ها

کتاب گردان قاطر چی ها درباره گردان تدارکات که در جبه با چند قاطر آذوقه و مهمات را جا به جا میکردند… نویسنده:داود امیریان فرمت:pdf …