گره معاملاتی چیست؟

گره معاملاتی چیست؟

گره معاملاتی چیست؟

۲۵%تخفیف برای مدت محدود توضیح طرح: گره معاملاتي وضعيتي است كه: ۱٫ در آن يك نماد معاملاتي به رغم برخورداري از صف سفارش خريد يا فروش در پايان جلسه معاملاتي حداقل معادل يك برابر حجم مبنا براي شركت هايي با ۳ ميليارد سهم و بيشتر و دو برابر حجم مبنا براي ساير شركتها، به علت عدم تقارن …