۵۰ پروژه كاربردي با انرژي خورشيدي

50 پروژه كاربردي با انرژي خورشيدي

۵۰ پروژه كاربردي با انرژي خورشيدي

شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ماقبل تاریخ بازمی zwnj;گردد. شاید به دوران سفالگری، در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جام zwnj;های بزرگ طلائی صیقل داده شده و اشعه خورشید، آتشدان zwnj;های محرابها را روشن می zwnj;کردند. یکی از فراعنه مصر معبدی ساخته بود که …