نتایج جست و جو برای: آموزش

آموزش SharePoint 2010

آموزش SharePoint 2010 SharePoint 2010 نرم افزار جدیدی از مایکروسافت است . این برنامه موجب می شود انجام کار توسط چند کاربربه آسانی صورت گیرد.با استفاده از این برنامه، شما می توانید وب سایت ها بر روی سیستم خود نصب و اطلاعات و داده ها را با دیگران به اشتراک …

ادامه نوشته »

آموزش GAS CHROMATOGRAPHY

آموزش GAS CHROMATOGRAPHY اطلاعات پایه و اساسی در مورد GAS CHROMATOGRAPHY به صورت انیمیشن و فایلPDF مجموعه ای از چند کتاب فارسی و به صورت word ، pdf،PPT … دریافت فایل

ادامه نوشته »

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve)

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve) چکیده: هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve) مي zwnj;باشد. روش پژوهش به صورت پیمایشی …

ادامه نوشته »

بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری ( مطالعه موردی مهارت آموختگان شاغل بخش خصوصی)

بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری ( مطالعه موردی مهارت آموختگان شاغل بخش خصوصی) چكيده منابع انساني مهمترين عامل و محور سازمانها محسوب مي شوند،توسعه منابع انسانی به rlm; آموزش و توسعه فعالیّت rlm;های انسانی در سازمان rlm;ها مرتبط …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مقدمه برنامه ریزی آموزش و درسی کد درس: ۱۲۱۱۰۲۲-۱۲۱۱۲۶۳-۱۲۱۱۳۹۹-۱۲۱۱۴۴۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مقدمه برنامه ریزی آموزش و درسی کد درس: ۱۲۱۱۰۲۲-۱۲۱۱۲۶۳-۱۲۱۱۳۹۹-۱۲۱۱۴۴۷ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی مقدمه برنامه ریزی آموزش و درسی کد درس: ۱۲۱۱۰۲۲-۱۲۱۱۲۶۳-۱۲۱۱۳۹۹-۱۲۱۱۴۴۷ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- نظارت و راهنمایی تعلیماتی کد درس: ۱۲۱۱۰۲۹-۱۲۱۱۳۵۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- نظارت و راهنمایی تعلیماتی کد درس: ۱۲۱۱۰۲۹-۱۲۱۱۳۵۶ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی نظارت و راهنمایی تعلیماتی کد درس: ۱۲۱۱۰۲۹-۱۲۱۱۳۵۶ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مدیریت آموزشی کد درس: ۱۲۱۱۰۴۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مدیریت آموزشی کد درس: ۱۲۱۱۰۴۳ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی مدیریت آموزشی کد درس: ۱۲۱۱۰۴۳ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مدیریت کتابخانه کد درس: ۱۲۱۱۰۴۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مدیریت کتابخانه کد درس: ۱۲۱۱۰۴۶ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی مدیریت کتابخانه کد درس: ۱۲۱۱۰۴۶ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مدیریت کلاس کد درس: ۱۲۱۱۰۵۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مدیریت کلاس کد درس: ۱۲۱۱۰۵۰ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی مدیریت کلاس کد درس: ۱۲۱۱۰۵۰ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مسایل آموزش و پرورش در ایران کد درس: ۱۲۱۱۰۲۶-۱۲۱۱۰۴۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مسایل آموزش و پرورش در ایران کد درس: ۱۲۱۱۰۲۶-۱۲۱۱۰۴۷ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی مسایل آموزش و پرورش در ایران کد درس: ۱۲۱۱۰۲۶-۱۲۱۱۰۴۷ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مقدمات تکنولوژِی آموزشی کد درس: ۱۲۱۱۰۱۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مقدمات تکنولوژِی آموزشی کد درس: ۱۲۱۱۰۱۱ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی مقدمات تکنولوژِی آموزشی کد درس: ۱۲۱۱۰۱۱ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- روشهای ارزشیابی آموزشی کد درس: ۱۲۱۱۰۳۶-۱۲۱۱۳۵۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- روشهای ارزشیابی آموزشی کد درس: ۱۲۱۱۰۳۶-۱۲۱۱۳۵۷ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی روشهای ارزشیابی آموزشی کد درس: ۱۲۱۱۰۳۶-۱۲۱۱۳۵۷ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- فناوری آموزشی کد درس: ۱۲۱۱۰۴۲-۱۲۱۱۰۹۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- فناوری آموزشی کد درس: ۱۲۱۱۰۴۲-۱۲۱۱۰۹۰ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی فناوری آموزشی کد درس: ۱۲۱۱۰۴۲-۱۲۱۱۰۹۰ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مبانی امور مالی و تنظیم بودجه کد درس: ۱۲۲۱۰۱۶-۱۲۱۱۳۵۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مبانی امور مالی و تنظیم بودجه کد درس: ۱۲۲۱۰۱۶-۱۲۱۱۳۵۸ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی مبانی امور مالی و تنظیم بودجه کد درس: ۱۲۲۱۰۱۶-۱۲۱۱۳۵۸ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- متون زبان خاجه در برنامه ریزی آموزشی درسی کد درس: ۱۲۱۲۰۴۱-۱۲۱۲۰۲۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- متون زبان خاجه در برنامه ریزی آموزشی درسی کد درس: ۱۲۱۲۰۴۱-۱۲۱۲۰۲۰ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی متون زبان خاجه در برنامه ریزی آموزشی درسی کد درس: ۱۲۱۲۰۴۱-۱۲۱۲۰۲۰ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مدیریت اسلامی کد درس: ۱۲۱۱۰۳۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مدیریت اسلامی کد درس: ۱۲۱۱۰۳۷ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی مدیریت اسلامی کد درس: ۱۲۱۱۰۳۷ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- جامعه شناسی آموزش و پرورش کد درس: ۱۲۲۲۰۶۸-۱۲۱۱۰۴۵-۱۲۱۱۳۸۷-۱۲۱۱۲۹۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- جامعه شناسی آموزش و پرورش کد درس: ۱۲۲۲۰۶۸-۱۲۱۱۰۴۵-۱۲۱۱۳۸۷-۱۲۱۱۲۹۵ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی جامعه شناسی آموزش و پرورش کد درس: ۱۲۲۲۰۶۸-۱۲۱۱۰۴۵-۱۲۱۱۳۸۷-۱۲۱۱۲۹۵ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- درامدی بر نقش ادبیات درمدارس -رشد ۲ کد درس: ۱۲۱۱۰۴۸-۱۲۱۷۰۹۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- درامدی بر نقش ادبیات درمدارس -رشد ۲ کد درس: ۱۲۱۱۰۴۸-۱۲۱۷۰۹۸ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی درامدی بر نقش ادبیات درمدارس -رشد ۲ کد درس: ۱۲۱۱۰۴۸-۱۲۱۷۰۹۸ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه پاسخ تستی …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- درامدی بر نقش هنر در مدارس کد درس: ۱۲۱۱۰۵۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- درامدی بر نقش هنر در مدارس کد درس: ۱۲۱۱۰۵۳ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی درامدی بر نقش هنر در مدارس کد درس: ۱۲۱۱۰۵۳ شامل بیش از ۱۵ نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال …

ادامه نوشته »