مقاله ۷- طراحی مجموعه گردشگری سوران مشهد

مقاله ۷- طراحی مجموعه گردشگری سوران مشهد فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : طرح مسئله ۱-۱- zwnj; ضرورت طرح پروژه۱ ۱-۲- روش مطالعه و تحقیق۲ ۱-۳- تجزیه و تحلیل امکان zwnj;سنجی پروژه۲ ۱-۴- تعریف پروژه۲ فصل دوم : شناخت -۱-۲مقدمه۴ -۱-۱-۲نگاهی نو به طراحی و سامان zwnj;دهی طبیعت اطراف …

ادامه نوشته »

مقاله ۶- آشنایی با گیربکس های AL4

مقاله ۶- آشنایی با گیربکس های AL4 فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه. ۱ مزایای استفاده از اتومبیل های دنده اتوماتیک.. ۲ تاریخچه. ۵ سیر تکاملی جعبه دنده (Transmission Development)9 گیرکس اتوماتیک.. ۱۱ گیربکس ۴AL. 12 نحوه کار۱۳ مجموعه دنده های سیاره ای و نسبت انتقال دور۱۵ نسبت انتقال دور(نسبت دنده) …

ادامه نوشته »

مقاله ۵- طراحی تقويم ساعت و آلارم ديجيتال

مقاله ۵- طراحی تقويم ساعت و آلارم ديجيتال فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه. ۱ فصل اول: ميكروكنترلر چيست؟ ۱٫ ۱ نگاهي به تاريخچه ميكروكنترلرها۳ ۱٫ ۲ بررسي ساختار كلي ميكروكنترلرها۵ ۱٫ ۳ ميكروپروسسورها و ميكروكنترلرها۷ ساخت سخت افزار. ۷ مجموعه دستورالعملها۸ ۱٫ ۴ كاربرد ميكروكنترلها در صنعت… ۸ ۱٫ ۵ …

ادامه نوشته »

مقاله ۴- تعيين ضريب گياهی و پهنه بندی نياز آبی سيب زمينی

مقاله ۴- تعيين ضريب گياهی و پهنه بندی نياز آبی سيب زمينی فهرست مطالب فصل اول ۱-۱مقدمه…. ۲ ۱-۲اهميت كشت سيب زمين۳ ۱-۳ اهميت سيب زميني در ايران.. ۴ ۱-۴ منطقه مورد مطالعه.. ۱-۴-۲ استان سمنان… ۷ فصل دوم ۲-۱ سابقه تحقيقات در زمينه تبخير -تعرق.. ۱۰ ۲-۲ عوامل موثر …

ادامه نوشته »

مقاله ۳- بهره برداری واحدهای توليد مرغ و تخم مرغ

مقاله ۳- بهره برداری واحدهای توليد مرغ و تخم مرغ فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کليات تحقيق ۱-۱) مقدمه. ۲ ۲-۱) بيان مساله. ۲ ۳-۱) ضرورت و اهميت تحقيق.. ۳ ۴-۱) گزاره هاي تحقيق.. ۴ ۱-۴-۱) اهداف كلي.. ۴ ۱-۱-۴-۱) اهداف جزئي.. ۴ ۲-۴-۱) سوالات كلي.. ۵ ۱-۲-۴-۱) سوالات …

ادامه نوشته »

مقاله ۲- بررسی طراحی اقامتگاه مسافر

مقاله ۲- بررسی طراحی اقامتگاه مسافر ۱- فهرست مطالب عنوان صقحه فصـل اول مقدمه. ۲ جغرافیای طبیعی و اقلیم استان. ۲ هدف… ۳ مطالعه وضع موجود. ۳ تحلیل وضع موجود. ۴ کاروان سرا۴ بیان راه کارهای کاربردی معماری.. ۶ راه کارها۷ ۱- بافت شهری گرم و خشک… ۷ ۲- تعداد …

ادامه نوشته »

مقاله ۴۱- بررسی بازار سبزيجات خشک

مقاله ۴۱- بررسی بازار سبزيجات خشک فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول(طرح تحقيق). ۱ هدف و ضرورت تحقيق.. ۲ فرضيه ي تحقيق:۳ روش تحقيق:۳ فصل دوم(ادبيات تحقيق). ۴ تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه ۵ جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور۷ آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي.. ۷ …

ادامه نوشته »

مقاله ۴۰- تاثیر فرودگاه بین المللی طرلاب بر توسعه صنعت گردشگری

مقاله ۴۰- تاثیر فرودگاه بین المللی طرلاب بر توسعه صنعت گردشگری فهرست مطالب فصل اول: بيان مسئله ۱-۱- بیان مسئله. ۲ ۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۳ ۱-۳-۱- اهداف کلی.. ۴ ۲-۳-۱ – اهداف جزئی.. ۴ ۴-۱- سوالات تحقیق.. ۴ ۵-۱- فرضیات تحقیق.. ۵ ۶-۱- روش تحقیق.. ۵ ۷-۱- پیشینه …

ادامه نوشته »

مقاله ۳۹- بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايی برای افزايش صادرات

مقاله ۳۹- بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايی برای افزايش صادرات فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول. ۱ ۱-۱ مقدمه:۲ ۲-۱ تعريف موضوع. ۲ ۳-۱ اهميت موضوع. ۳ ۴-۱ هدف از انتخاب موضوع. ۴ فصل دوم ndash; ادبيات موضوع. ۴ ۲-۱ ساير مطالعات انجام شده۵ ۲-۲ تاريخچه مرکبات.. …

ادامه نوشته »

مقاله ۳۸- بررسی مشکلات توليد و توزيع داخلی و خارجی پسته ايران و ارائه راهكارهای توسعه صادرات

مقاله ۳۸- بررسی مشکلات توليد و توزيع داخلی و خارجی پسته ايران و ارائه راهكارهای توسعه صادرات فهرست مطالب فصل اول- طرح تحقيق.. ۱ مقدمه. ۲ سؤال يا فرضيه هاي تحقيق:۲ تعاريف:۲ طرح تحقيق:۳ ابزارها وروش گردآوري داده ها:۳ فصل دوم- ادبيات تحقيق.. ۴ تاريخچه پسته. ۵ ۱- مبدا درختان …

ادامه نوشته »

مقاله ۳۷- بررسی وضعیت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات

مقاله ۳۷- بررسی وضعیت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول. ۱ طرح تحقيق. ۱ ۱- مقدمه:۲ ۲- بيان مسئله:۳ ۳- ضرورت انجام تحقيق. ۵ ۴- فرضيه zwnj;هاي تحقيق:۶ ۵- اهداف مورد نظر براي انجام تحقيق. ۷ ۶- روش …

ادامه نوشته »

مقاله ۳۶- بررسی وضعيت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)

مقاله ۳۶- بررسی وضعيت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی) فهرست مطالب فصل اول طرح تحقيق… ۱ بيان موضوع يا تعريف مسأله:۲ ضرورت انجام تحقيق:۴ پيشينه تحقيق:۵ فرضيات…. ۶ تعريف عمليات متغيرها:۷ نوع تحقيق و دلايل آن:۷ ابزار گردآوري داده ها:۸ جامعه آماري:۸ مراحل انجام تحقيق:۸ تعريف مفاهيم:۸ محدوديت …

ادامه نوشته »

مقاله ۳۵- بازاريابی و بازارسازی زيره و زرشک

مقاله ۳۵- بازاريابی و بازارسازی زيره و زرشک فهرست مطالب فصل اول ۱-۱ مقدمه. ۲ ۲-۱ ضرورت zwnj; و اهميت zwnj; مسئله zwnj;. 5 3-1 اهداف تحقيق.. ۸ ۴- ۱ فرضيات تحقيق.. ۸ ۵-۱ كاربردهاي انجام تحقيق.. ۹ ۶-۱ پيشينه تحقيق.. ۹ تحقيقات انجام شده در زمينه بازاريابي و بازار …

ادامه نوشته »

مقاله ۳۴- بررسی جامع اقتصاد روستا

مقاله ۳۴- بررسی جامع اقتصاد روستا فهرست مطالب فصل اول : مباني اقتصاد روستا موضوع علم اقتصاد. ۹ رابطه اقتصاد و جغرافيا…. ..۱۲ موضوعات علم اقتصاد. ……۱۷ اقتصاد توليد کشاورزي .۲۰٫ بنيان اقتصادي.. ..۲۲ بنيان هاي اقتصادي اجتماعي جامعه.. ۲۲ نظام اقتصادي.. ۲۴ انواع نظامهاي اقتصادي.. ۲۵ سازمان فعاليتهاي اقتصادي.. …

ادامه نوشته »