نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- نوسازی و دگرگونی سیاسی کد درس: ۱۲۳۱۰۲۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- نوسازی و دگرگونی سیاسی کد درس: ۱۲۳۱۰۲۱ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی نوسازی و دگرگونی سیاسی کد درس: ۱۲۳۱۰۲۱ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از …

ادامه نوشته »

سیستم دوربین مدار بسته تحت شیکه IP camera

سیستم دوربین مدار بسته تحت شیکه IP camera این فایل آموزشی شامل آموزش دوربین های مدار بسته تحت شبکه می باشدIP camera.یک شبکه شامل مجموعه ای از دستگاها (کامپیوتر ، چاپگرها و …) بوده که با استفاده از یک روش ارتباطی (کابل ، امواج رادیویی، ماهواره) و به منظور اشتراک …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- نظام سیاسی و دولت در اسلام کد درس: ۱۲۳۱۰۰۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- نظام سیاسی و دولت در اسلام کد درس: ۱۲۳۱۰۰۲ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی نظام سیاسی و دولت در اسلام کد درس: ۱۲۳۱۰۰۲ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مسائل نظامی و استراتژیک معاصر کد درس: ۱۲۳۱۰۲۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مسائل نظامی و استراتژیک معاصر کد درس: ۱۲۳۱۰۲۵ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی مسائل نظامی و استراتژیک معاصر کد درس: ۱۲۳۱۰۲۵ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مسائل سیاسی و اقتصاد جهان سوم کد درس: ۱۲۳۱۰۱۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مسائل سیاسی و اقتصاد جهان سوم کد درس: ۱۲۳۱۰۱۹ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی مسائل سیاسی و اقتصاد جهان سوم کد درس: ۱۲۳۱۰۱۹ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران کد درس: ۱۲۳۱۰۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران کد درس: ۱۲۳۱۰۰۸ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران کد درس: ۱۲۳۱۰۰۸ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- متون سیاسی به زبان خارجی ۱ کد درس: ۱۲۱۲۰۳۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- متون سیاسی به زبان خارجی ۱ کد درس: ۱۲۱۲۰۳۸ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی متون سیاسی به زبان خارجی ۱ کد درس: ۱۲۱۲۰۳۸ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- متون سیاسی به زبان خارجی ۲ کد درس: ۱۲۱۲۰۳۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- متون سیاسی به زبان خارجی ۲ کد درس: ۱۲۱۲۰۳۹ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی متون سیاسی به زبان خارجی ۲ کد درس: ۱۲۱۲۰۳۹ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مبانی علم سیاست کد درس: ۱۲۳۱۰۰۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مبانی علم سیاست کد درس: ۱۲۳۱۰۰۱ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی مبانی علم سیاست کد درس: ۱۲۳۱۰۰۱ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مبانی علم حقوق کد درس: ۱۲۲۳۰۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مبانی علم حقوق کد درس: ۱۲۲۳۰۰۸ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی مبانی علم حقوق کد درس: ۱۲۲۳۰۰۸ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام مستند به متون اسلامی کد درس: ۱۲۳۱۰۰۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام مستند به متون اسلامی کد درس: ۱۲۳۱۰۰۹ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام مستند به متون اسلامی کد درس: ۱۲۳۱۰۰۹ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم کد درس: ۱۲۳۱۰۲۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم کد درس: ۱۲۳۱۰۲۰ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم کد درس: ۱۲۳۱۰۲۰ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی …

ادامه نوشته »

فرهنگ و تمدن ایرانی

فرهنگ و تمدن ایرانی تاریخ ایران پـارینه سنگی قـدیم ایران در دوره پارینه سنگی پـارینه سنگی مـیـانه فرهنگ اسلامی مردم ایران گسترش فرهنگ دینی در ایران جلوه ای از فرهنگ و هنر ایران زمین تداوم در تاریخ فرهنگی ایران منابع … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- سیاست و حکومت در خاور میانه کد درس: ۱۲۳۱۰۲۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- سیاست و حکومت در خاور میانه کد درس: ۱۲۳۱۰۲۴ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی سیاست و حکومت در خاور میانه کد درس: ۱۲۳۱۰۲۴ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- سیاست خارجی قدرتهای بزرگ کد درس: ۱۲۳۱۰۲۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- سیاست خارجی قدرتهای بزرگ کد درس: ۱۲۳۱۰۲۲ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی سیاست خارجی قدرتهای بزرگ کد درس: ۱۲۳۱۰۲۲ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از …

ادامه نوشته »