فروشنده فایل عزیز:

  • این برگه تنها برای اولین ورود شما به پیشخوان شما نمایش داده می‌شود.
  • در ابتدای نمایش پیشخوان، امکان ساخت محصول جدید برای شما فراهم نیست و به تایید شدن حسابتان از طرف مدیران سایت نیاز دارید.
  • لطفا پس از ورودتان به پیشخوان، از طریق منوی “تنظیمات”، اطلاعات کاربری خود را تکمیل نمایید.
  • پس از تکمیل اطلاعات کاربریتان، مدیران سایت آن را بررسی و در صورت عدم وجود ابهام یا مشکلی، حداکثر پس از 1 روز حساب کاربریتان جهت اضافه کردن محصولاتتان فعال خواهد شد.
  • امیدواریم تجربه خوبی را در وبسایت فایلگاه داشته باشید و از کسب درآمد از طریق آن لذت ببرید.